Úschova a zálohování datových médií

Ochrana kritických obchodních informací mimo pracoviště poskytuje důvěru v obnovení dat, pokud je to potřebné
offsite tape vaulting banner tape collection

Úschova a zálohování datových médií

Ochrana kritických obchodních informací mimo pracoviště poskytuje důvěru v obnovení dat, pokud je to potřebné
 1. home
 2. Úschova a zálohování datových médií

Ochrana kritických obchodních informací mimo pracoviště poskytuje důvěru v obnovení dat, pokud je to potřebné.

Pro spoustu společností je úschova datových médií v trezoru mimo prostory společnosti praktické a cenově efektivní řešení zálohování a archivace. Nabízíme řadu flexibilních služeb tzv. Uložení datových pásek mimo prostory společnosti.

Naše řešení pro uložení datových pásek záloh přináší tyto výhody:

 • spolehlivou ochranu dat od důvěryhodného poskytovatele;
 • jasně stanovený řetězec úschovy a záznamy z kontrol pro jednoznačně stanovenou odpovědnost;
 • nepřetržitou pohotovostní službu;
 • pomoc při sestavování programu pro ochranu a obnovu dat na míru;
 • stejné postupy aplikované na všech vašich pracovištích pro větší shodu s legislativou;
 • webový inventář médií, umožňující spravovat všechny pásky skladované mimo prostory společnosti a program obnovy po havárii.

Zabezpečená přeprava

Vaše data jsou při přepravě nepřetržitě vysoce zabezpečena. Vaše pásky přepravujeme bezpečně pod zámkem v našich autech vybavených sledovacím systémem GPS a speciálně upravených pro transport médií. Pásky jsou na klíčových místech skenovány z důvodu vysledování trasy a dokumentace pracovního postupu. Sběr a předání pásek synchronizujeme s vaším plánem zálohování.


Dokonalé podmínky skladování

Jakmile data dorazí do Iron Mountain, jsou uložena do vysoce zabezpečených zařízení v nízkorizikových oblastech. Pásky se ukládají do trezoru s kontrolovanými klimatickými podmínkami, kde jsou chráněny přístupem ke kartě, sledovacím videosystémem CCTV a velmi zkušeným, pečlivě prověřeným personálem. Naše zařízení jsou přístupná z velkých měst a pro vás dostupná, kdykoli o ně zažádáte, každý den v roce.


Služby obnovy po havárii

Přijde-li havárie nebo živelná katastrofa, okamžitě začneme pracovat na obnově vašich dat. Máme prokazatelný záznam, že jsme asistovali při více než 250 katastrofách a provedli 25 000 zkušebních obnovení. Náš odborný personál okamžitě vyhledá pásky, které potřebujete, přepraví je bezpečně a rychle na vámi zvolené místo a začne spolupracovat s vaším týmem na obnově dat.

Také nabízíme řadu služeb, které vás připraví na havárii či katastrofu a pomohou s krizovým plánem.

 • Podle řady scénářů posoudíme dopad na vaši společnost
 • Na řadě míst implementujeme konzistentně nejlépe osvědčované postupy
 • Provedeme opatření nezbytná pro vyhovění požadavkům na ochranu citlivých dat
 • Vysvětlením rolí a odpovědností připravíme vaše zaměstnance, aby mohli rychle reagovat při havárii či katastrofě
 • Otestujeme postupy obnovy pro zajištění rychlé reakce
 • Posoudíme výkon a určíme cíle obnovy
 • Ověříme, zda jsou připravené adekvátní zdroje obnovy, a upozorníme na mezery ve vašem plánu

Uložení datových pásek v archivu

Archivace pásek představuje cenově výhodné řešení ochrany obchodních dat mimo prostory společnosti, offline a mimo dosah, pokud taková data využíváte jen zřídka a není nutné je mít v případě potřeby okamžitě u sebe.

Naše práce:

 • Bezpečně a cenově dostupně uchovávat archivovaná data
 • Aplikovat konzistentní přístup k archivaci v rámci vaší společnosti
 • Zajistit integritu médií a dat pro dlouhodobé uchovávání

Zálohovací média a provozní materiál

Bezpečí a spolehlivost zálohovaných dat přímo souvisí s páskami, na kterých jsou uložená. Proto společnost Iron Mountain v této oblasti spojila své síly s předními výrobci, jako jsou Sony, Fuji, HP, Imation a IBM, a může tak nabídnout řadu médií, kazet a provozních materiálů.

Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější média a provozní materiály. Budete mít možnost pohodlně objednávat tyto materiály online od jediného poskytovatele všech nabízených produktů prostřednictvím naší vyhrazené webové stránky (www.ironmountain.cz) nebo telefonicky na čísle +420 233 900 638.