Společnost Iron Mountain pomáhá organizacím na celém světě snižovat náklady a rizika spojená s ochranou a úschovou informací.

Nabízíme komplexní správu dokumentů a dat, skartaci dokumentů, ochranu dat.

Díky odborným znalostem v oblasti zabezpečení a správy dat jsme schopni vám zajistit lepší kontrolu nad všemi následujícími činnostmi.

 • Záloha a obnova dat

  Nabízíme službu úschova datových nosičů mimo prostory společnosti, obnovu po havárii a online zálohování. Svá data nám svěřují nejrůznější společnosti, od malých po ty největší.

 • Skenování a digitalizace dokumentů

  Účinný přístup k digitalizaci dokumentů: inteligentní skenování, vycházející z vašich jedinečných požadavků.

 • Správa a ukládání dokumentů

  Nabízíme celou řadu řešení přizpůsobených vašim potřebám, od pouhého uložení dokumentů
  po komplexní programy správy záznamů, splňující podmínky platné legislativy.

 • Bezpečná a důvěrná skartace dle normy DIN 32757 a certifikace EN 15713:2009

  Služby, které nabízíme v oblasti skartace dokumentů, jsou bezpečné, spolehlivé, pohodlné, cenově přístupné a ohleduplné k životnímu prostředí.