Secure Storage - Man Keeping Box in Truck

BEZPEČNÁ ÚSCHOVA

Chráníme a uchováváme to, co je nejdůležitější
  1. home
  2. Bezpečná úschova – skladování záznamů

CHRÁNÍME A UCHOVÁVÁME TO, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

V rámci svého podnikání musíte spravovat stále větší objem zdrojů a informací, které navíc mívají stále rozmanitější formu. Chráníme to, čeho si nejvíc ceníte, od důležitých obchodních informací až po geologické vzorky a originální nahrávky známých umělců. Vaše záznamy ve fyzické formě, elektronická data, pásky, nezbytné záznamy a další majetek mohou být bezpečně uloženy v globální síti zařízení společnosti Iron Mountain, odkud si je v případě potřeby můžete kdykoli opět vyzvednout.

Služby bezpečné úschovy od Iron Mountain mohou vaší organizaci pomoci:

  • Uvolnit prostor pro provozování vašeho podnikání
  • Spravovat narůstající objem informací a přizpůsobovat se dle potřeby
  • Zajistit obnovu provozu v případě havárie

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Iron Mountain Records and Media Storage

ÚSCHOVA DOKUMENTŮ A MÉDIÍ

Skladujte vaše dokumenty, elektronické záznamy, pásky, důležité záznamy a další majetek bezpečně v zařízení mimo vaše pracoviště, kde k nim zároveň budete mít v případě potřeby kdykoli přístup.
records storage

Malé a střední podniky (SME)

Nabízíme komplexní řešení šitá na míru konkrétním výzvám, stojícím před zákazníky v obchodním, průmyslovém a veřejném sektoru.