tape and media destruction banner - media ready to be destroyed

BEZPEČNÁ LIKVIDACE DATOVÝCH PÁSEK A MÉDIÍ

Bezpečná likvidace elektroodpadu a IT aktiv

  1. home
  2. Bezpečná likvidace & skartace dokumentů
  3. Bezpečná likvidace elektroodpadu a IT aktiv
  4. Bezpečná likvidace datových pásek a médií

BEZPEČNÁ LIKVIDACE DATOVÝCH PÁSEK A MÉDIÍ

S výhledem modernizace nebo výměny vaší technologické infrastruktury budete nuceni stáhnout některé vaše starší IT prostředky. Takové prostředky mohou zahrnovat nadále nepotřebné pásky, zastaralá paměťová zařízení, jež musela být nahrazena, nebo kopírky, které byly vyměněny za novější model. Všechny tyto staré IT prostředky mají jednu věc společnou: obsahují důvěrné informace společnosti, které musí být ochráněny.

Potřebujete tedy jasně stanovený proces a bezpečnostní protokoly pro likvidaci vašich zastaralých IT prostředků. Bez takových postupů by vaše organizace mohla být vystavena riziku finančních postihů, poškození dobré pověsti značky nebo neúmyslného úniku informací. Při likvidací těchto starých prostředků je však třeba respektovat příslušná nařízení na ochranu životního prostředí týkající se elektroodpadu – právě proto musí být samotný proces likvidace ekologicky šetrný.

CO ZÍSKÁTE VYUŽITÍM SLUŽEB IRON MOUNTAIN:

  • Likvidaci široké škály médií: CD, záložních pásek, filmů, fotografií, visaček, disků, rentgenů a bankovních karet.
  • Logistickou expertízu a přísné bezpečnostní procesy.
  • Dokumentovatelný a kontrolovatelný proces likvidace.
  • Ekologicky šetrný proces likvidace a energetické využití odpadů.
  • Služby poskytované na bázi jednotlivých projektů.