Maloobchod

Bezpečná skartace snižuje rizika krádeže identity. Uchovávání záznamů mimo prostory společnosti maximalizuje využití vlastních prostor, přispívá ke snížení nákladů a umožňuje zaměstnancům soustředit se na zákazníky.
retail

Maloobchod

Bezpečná skartace snižuje rizika krádeže identity. Uchovávání záznamů mimo prostory společnosti maximalizuje využití vlastních prostor, přispívá ke snížení nákladů a umožňuje zaměstnancům soustředit se na zákazníky.
  1. home
  2. Řešení
  3. Maloobchod

Rozumíme problematice ochrany a správy informací především u velkých regionálních nebo národních maloobchodních organizací s mnoha pracovišti a bez IT zdrojů na úrovni prodejen. Naše odborné znalosti ve všech aspektech správy informací vám pomohou dostat kontrolu nad klíčovými obchodními daty do svých rukou.

Ochrana citlivých informací, například záznamů o zaměstnancích, čísel platebních karet zákazníků nebo ceníkových a inventárních dat, není nic, nad čím byste si měli každý den lámat hlavu. Zajisté také nechcete, aby nad takovými věcmi museli přemýšlet vaši zákazníci.

Díky tradici trvající několik desetiletí vám můžeme nabídnout konzistentní implementaci a spolehlivé zabezpečení, které ochrání vaši společnost, zaměstnance i zákazníky.

Naše řešení, na kterých se nepodílí žádné jiné subjekty, umožňují lépe kontrolovat a chránit cenné informace. Naši prověření odborníci budou úzce spolupracovat s vaším týmem na analýze současných potřeb, vývoji strategií s ohledem na budoucnost a na řešeních platných pro všechna vaše pracoviště – od úrovně jednotlivých prodejen po celofiremní úroveň. Umíme:

  • Zajistit zálohování dat s minimálním nebo nulovým zapojením vašich IT pracovníků nebo zaměstnanců zajišťujících chod prodejen – ať už automaticky do cloudu nebo na pásky
  • Snížit riziko krádeže osobních informacích zákazníků nebo zaměstnanců prostřednictvím bezpečné skartace
  • Dosáhnout splnění požadavků bezpečnostních standardů PCI a ochránit citlivá a důvěrná data, včetně čísel platebních karet zákazníků, záznamů zaměstnanců a inventárních dat. Naše cenově dostupné služby automatického online zálohování, zahrnující šifrované zálohování a rychlé online obnovení ztracených nebo poškozených souborů, se postarají o servery, PC a laptopy na všech pracovištích
  • Zdolejte všechny výzvy archivace e-mailových zpráv a správy e-mailových schránek, a začněte se připravovat na elektronické zjišťování (eDiscovery)
  • Pro všechny nebo jen část svých prodejen můžete připravit a implementovat program na ukládání záznamů, přístup k nim a jejich zničení, a zajistit shodu se svým programem na uchovávání záznamů
  • Chraňte své online obchodní služby prostřednictvím našich služeb pro správu domén