Contracts for federal agencies- Two people shaking hands

Veřejný sektor

Navrhujeme a předáváme řešení uzpůsobená potřebám státních firem – od vytvoření a uchovávání dokumentů a dat až po jejich důvěrnou skartaci a bezpečnou likvidaci.
  1. home
  2. Řešení
  3. Veřejný sektor

Správa informací a potřeby ochrany dat vládních resortů a orgánů veřejného sektoru jsou složité, citlivé na časové provedení a neustále se zvětšují. Veřejné organizace čelí rostoucímu tlaku implementovat cenově dostupné strategie, které sníží rizika, jež s sebou nesou ochrana, správa a přístup k informacím.

Správou celého procesního řetězce, od vytvoření záznamu a jeho uchovávání po bezpečné zničení, můžeme navrhnout a implementovat řešení, která vyhovují přesným potřebám státní organizace.

Vaše fyzické a digitální informace budou bezpečně spravovány v našich zabezpečených zařízeních, a bude-li to třeba, naši specialisté na správu informací vám s čímkoliv pomohou přímo u vás. Dokonce můžeme řídit celé vaše zařízení na správu informací.

Pro konkrétní požadavky na správu státních záznamů nabízíme ukládání záznamů v trezorech BS5454: prostředí s nízkou teplotou a nízkou vlhkostí prodlouží životnost rozkládajících se dokumentů.

Naše české rámcové dohody pro služby správy záznamů vám ušetří časově a nákladově náročné nabídkové procesy. Rámcové dohody otevírají každému smluvnímu úřadu možnost připojit se a využívat bezpečné ukládání, identifikaci, kontrolu, vyhledávání a bezpečnou skartaci.


Business Woman | iron Mountain