Náš tým profesionálních pracovníků v oblasti správy dokumentů vám může pomoci v oblasti klasifikace, indexace, evidence, důvěrné skartace a přemístění dokumentů, které potřebujete v rámci jednotlivých projektů.

Naše pracovníky můžete využít a přiřadit je do svých týmů. V rámci našich služeb nabízíme:

  • Indexaci - jednotlivé dokumenty obsahují početné úrovně a kategorie informací. Indexováním dokumentů ve standardních polích usnadníte a urychlíte vyhledání požadovaného dokumentu.
  • Vyklizení v rámci inventarizace - pomůžeme s organizací současného inventáře s dokumenty a můžeme provádět průběžnou aktualizaci.
  • Vyklizení dokumentů - pomůžeme vám s identifikací méně aktivních dokumentů, které uložíme mimo prostory vaší společnosti a vytvoříme tak místo pro dokumenty, se kterými pracujete častěji.
  • Skenování dokumentů - vaše dokumenty převedeme do digitální podoby ve vysoké kvalitě a zpřístupníme s možností vyhledávání či vytěžování dat.
  • Audity ve vašich / v našich prostorách - pro uspokojení potřeb vyhledávání v dokumentech, můžeme provést audit dokumentů ve vašich prostorách nebo vaše záznamy bezpečně převézt do našich zabezpečených prostor.
  • Přesun dokumentů z aktivních do neaktivních - když je třeba překlasifikovat aktivní záznamy na neaktivní, pomůžeme vám s rozhodnutím a přesunem.
  • Bezpečnou likvidaci - provedeme bezpečnou skartaci po uplynutí skartační lhůty.