Od služby úschovy datových médií mimo prostory společnosti po obnovu dat po havárii a online zálohování dat – ochranu a obnovu dat u nás řeší nejrůznější společnosti, od malých po ty největší. Důvodem je vynikající zabezpečení a spolehlivost, lepší kontrola dat a rychlejší obnova při ztrátě dat, poruchách a katastrofách.

Každá společnost hledající efektivní ochranu a obnovu dat potřebuje:

  • službu obnovení dat po havárii, která je maximálně rychlá a kompletní;
  • správu rostoucích nákladů a komplexnosti rozrůstajících se dat;
  • splňovat legislativu vyžadující jednotné procesy a zodpovědnost.

Nikdo nemůže lépe prokázat zkušenosti z pomáhání menším, středním a velkým společnostem čelit těmto výzvám. Služby společnosti Iron Mountain jsou navrženy tak, aby omezily rizika a pomohly rychle a plně obnovit ztracená data.

Úschova archivních pásek mimo prostory společnosti & obnovení dat po katastrofě

Pro spoustu společností je tape storage v trezoru mimo prostory společnosti praktické a cenově efektivní řešení zálohování a archivace. Nabízíme celou řadu flexibilních služeb tape storage mimo prostory společnosti a služeb správy.

Pomůžeme vám bezpečně zvládnout vzrůstající objem a složitost dat libovolného formátu. S našimi prvotřídními službami můžete ukládat, zpřístupňovat a spravovat informace pro účely obnovy, vyhovění legislativním požadavkům a pro právní účely. Společnost Iron Mountain nabízí programy zálohování mimo prostory společnosti a řešení online záloh a archivace pro datová centra, servery, počítače PC a Mac a vzdálená zařízení. Také poskytujeme služby správy elektronické pošty, obnovení dat, likvidace dat, deduplikace a eDisclosure/eDiscovery.