Informace o fúzi A.L.C.Z. a.s. a Iron Mountain Česká Republika s.r.o.

K 1. prosinci 2015 je zapsána do obchodního rejstříku a nabývá účinnosti fúze společnosti A.L.C.Z. a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Mezi Úvozy 2000/3, PSČ 19300, IČO 27585255 jakožto zanikající společnosti a Iron Mountain Česká republika s.r.o., se sídlem Zahradní 105, 252 61 Jeneč, IČO 25064631 jakožto nástupnické společnosti, ve smyslu § 61 a následujících zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Cílem fúze je soustředění veškerých podnikatelských aktivit, které dosud vyvíjely naše společnosti na českém trhu samostatně, do jediné společnosti se silným zázemím skupiny Iron Mountain. Naším záměrem je dále poskytovat všem našim zákazníkům jednotnou úroveň služeb podle vysokých standardů Iron Mountain. V důsledku fúze sloučením:

se stane univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti nástupnická společnost;

přecházejí veškerá práva a povinnosti zanikající společnosti na nástupnickou společnost;

nástupnická společnost přijímá veškerá práva a povinnosti zanikající společnosti včetně práv a povinností z obchodních vztahů.