Akvizice A.L.C.Z. a.s.

Říjen 2014 Úspěšné dokončení akvizice firmy A.L.C.Z. a.s., jednoho z významných místních poskytovatelů služeb v oblasti správy a úschovy záznamů. Tímto krokem naplňujeme strategii Iron Mountain stát se osvědčeným a hlavním poskytovatelem uvedených služeb ve všech zemích, kde působíme.