Změna jednatele společnosti

Únor 2014 Dovolujeme si oznámit, že s účinností od 1.2.2014 byl jmenován nový jednatel společnosti Iron Mountain Česká republika s.r.o. – pan Radek Pelda. Tímto aktem dochází k formálnímu zakončení procesu změny vedení společnosti Iron Mountain Česká republika s.r.o., IČ 25064631. Firma bude i nadále zastoupena dvěma jednateli.