Nová skartační linka

2013 Iron Mountain ČR pořizuje nový drtič na skartační linku, čímž reaguje na požadavky klientů souvisejících s důvěrnou skartací. Nové zařízení bude schopno díky dvojímu drcení dosahovat stejných zpracovaných objemů při menší velikosti papírové drtě, čímž splníme požadavky normy 32757, DIN 3. Tato technická norma garantuje zachování důvěrnosti informací při drcení papíru a též způsob jeho zpracování.