IM snižuje emise skleníkových plynů

2013 Iron Mountain se v dubnu letošního roku zavázala, že do roku 2014 sníží svoje emise skleníkových plynů v severní Americe a ve Velké Británii 5% . Podobný závazek přijala společnosti IM poprvé ve své historii a oznámení učinila u příležitosti mezinárodního dne Země. “Snižování naší uhlíkové stopy je správným krokem jak pro náš podnik, tak pro životní prostředí” , uvedl prezident a výkonný ředitel IM Bill Meaney. “S ohledem na tisíce nákladních automobilů na silnicích a na hustou síť našich úložišť, musíme soustavně plánovat optimalizaci našeho provozu tak, že budeme vyřizovat požadavky svých zákazníků co nejefektivněji, a zároveň těmito procesy snížíme dopad na životní prostředí. Jsme nadšeni z pokroku, který jsme učinili směrem k trvalé udržitelnosti a s hrdostí můžeme oznámit nastavení vůbec prvního cíle společnosti směřujícího ke snížení skleníkových plynů”. K tomu, abychom tohoto cíle mohli dosáhnout, bude muset společnost eliminovat přibližně 13,500 metrických tun z celkové emise skleníkových plynů ovlivňující její uhlíkovou stopu z roku 2012, což je jako kdybychom odstranili 2,800 automobilů ze silničního provozu za rok. Aby se toto podařilo, bude se muset IM zaměřit na různé činnosti, které ji umožní snížit spotřebu energií a zefektivnit spotřebu pohonných hmot své vozové flotily. Z tohoto důvodu se vybavují haly v Kanadě a ve Spojených státech vysoce výkonnými úspornými lampami, které nejen, že sníží uhlíkovou stopu společnosti a zlepší pracovní prostředí ale i vygenerují úsporu v řádu 2 milionů dolarů. Ke snížení pohonných hmot své flotily činí IM další opatření. V průběhu poslední dekády byly zoptimalizována hustota obslužných tras, tak aby bylo obslouženo co nejvíce zákazníků na co nejmenší vzdálenost. Do vozů v USA a UK se též instalují moderní technologie, které monitorují rychlost, míru akcelerace, zameškaný čas, údaje na tachometru a nastavení tempomatu, čímž umožňují řidičům informace vyhodnotit a využívat tak vozidel efektivněji. Do dnešního dne má tento systém instalováno skoro 900 vozidel v USA a UK, přičemž se počítá s tím, že do roku 2014 se tento počet zvýší na 3000.