Iron Mountain Česká republika již 20 let na českém trhu

Aleš Peterka | Iron mountain

JENEČ – 25. října 2016 – Společnost Iron Mountain Česká republika slaví 20 let výročí působení na českém trhu.

Historie se začala psát v roce 1996, kdy zahájila činnost společnost Teroda CZ, jež byla v roce 2000 převzata společností DOCU GUARD a následně roku 2006 společnost Iron Mountain Česká republika.

Iron Mountain má vedoucí postavení v rámci České republiky v oblasti správy, úschovy a ukládání dokumentů. Tato skutečnost se projevuje množstvím uschovaných dokumentů a rozsahem poskytovaných služeb.

Posláním Iron Mountain je pomáhat partnerům snižovat náklady a rizika spojené s úschovou a ochranou dokumentů. Společnost poskytuje své služby zákazníkům ze soukromého i veřejného sektoru, přičemž cenově příznivá úschova je pouze část komplexního programu v oblasti správy a úschovy dokumentů (archivace).

“Po celou dobu působení zaměstnanci společnosti usilují o maximální spokojenost a plnění očekávání klientů Iron Mountain”, uvedl Aleš Peterka, Commercial Manager Iron Mountain. “Věříme, že se nám to daří, přičemž důkazem jsou pro nás sami naši zákazníci. Mnoho z nich je s námi déle než 15 let.”

V dnešní době je Iron Mountain již plnohodnotnou nadnárodní společností pečující o dokumenty a data stovek aktivních zákazníků, což představuje miliony archivačních boxů.

Aleš Peterka
Commercial Manager