Trendy ve skladování a legislativě s přihlédnutím k RM

Mgr. David Hnízdil | Iron Mountain

V posledních letech je obrovský tlak na logistiku a skladovací procesy jako takové a v tomto segmentu se proto objevuje mnoho inovativních prvků.

Trendem dnešní doby je snižování objemů ve skladech, tak aby společnosti a jejich produkty byly konkurenceschopné a vytěžovaly dané sklady na maximum. Většina společností, které v rámci svého konání musí vést skladové hospodářství se snaží sklady a objemy v nich minimalizovat, tak činí samozřejmě i Iron Mountain.

Jednou z významných metod jak snížit nároky na prostory, je tzv. metoda chaotického skladování, kterou z velké části již dlouhodobě používá Iron Mountain. Zjednodušeně řečeno, objemy ve skladu nemají pevné místo a jejich pozice se optimalizují dle dané situace. Tedy přesný opak skladovaní metodou pevných pozic. Existují studie, které říkají, že přechodem ze skladování z pevných pozic na skladování chaotické lze ušetřit až 1/3 skladu. Tedy možná výhoda plynoucí ze smluvních závazků směrem k vlastníkům skladů a zvýšení rentability v konečném důsledku u daného produktu.

Metoda chaotického skladování umožňuje zásadně manažerovat optimalizaci skladů a má zásadní dopady na fixní náklady společnosti.

Z pohledu dlouhodobého vývoje skladů s výhledem na 20 až 30 let a z pohledu tlaku na zábor půdy se odborníci a vrcholní manažeři z významných nadnárodních logistických společností shodují, že sklady budou měnit jejich vzhled a budou spíše technologicky směřovat do výšky, nikoliv jako doposud do šířky.

Ruku v ruce s efektivitou skladování, musí existovat i nástroj, který toto vše dokáže měřit. Představy o něm si dokážeme udělat velice snadno sadou základních otázek, jako jsou: Jsme efektivní? Máme pokrytá “bílá místa“, která ještě procesně neřešíme? Máme správný skladový systém? Je konkurenceschopný? Dokážeme hodnotit efektivitu jednotlivých zaměstnanců skladu a jejich oddělení? Je kompatibilní s ostatními systémy v rámci společnosti? Máme správnou velikost na daný skladový systém? Je propojitelný na systém klienta? Atpod.

Zvláště poslední dvě otázky jsou důležité. Pokud se naše procesy dostanou nad určitou mez a to jak objemem, tak specifikací na jednotku, je důležité implementovat tzv. WMS (warehouse management systém). Základními atributy takovýchto systémů jsou online řešení, čárové kódy k identifikaci pozic a skladových jednotek a oboustranná komunikace se systémem, který společnost používá a jako důsledek tohoto jsou:

  • Maximální efektivita, která se projeví rychlejším výdejem ze skladu, ale i naskladňováním,
  • Snížení incidentů, které reprezentují různé druhy reklamací
  • Efektivní plánování pohybu zaměstnanců a objemů po skladě
  • Vychystávaní objemů dle určené logiky a to například dle velikosti, váhy, rychlosti, dostupnosti
  • Operativní inventury celkové, popřípadě dle oddělení, skladových úložišť atpod.
  • A v ne poslední řadě i vazba na interní systémy klientů

Zavedením WMS může vlastník docílit významných úspor z pohledu financí i času, mít pod kontrolou procesy, které se na skladě dějí, měřit produktivitu, efektivně plánovat a neustále programově optimalizovat procesy a to i ve vazbě na klienta, který požaduje v dnešní době on-line náhledy do stavu jeho věcí, které nemá in house alokované a oboustrannou elektronickou komunikaci z pohledu jeho požadavků. Pokud se ovšem nejedná o klienta, který je čistě pasivní a není brán Iron Mountain jako partner, který “jen“ skladuje jeho objemy.

Samostatnou kapitolou důležitou pro RM je aktivita Evropského Parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, zkráceně s názvem eIDAS. Toto nařízení bude určovat směřování “data managementu“ v rámci EU a je pro členy povinné a bude výrazně ovlivňovat Iron Mountain v příštích letech z pohledu fyzického skladovaní dokumentů. Tomuto tématu se budu podrobněji věnovat v příštích článcích.

Mgr. David Hnízdil
Jednatel