Akvizice posílí celosvětové působení, otevře nové trhy a zlepší poskytování služeb

BOSTON – 2. května 2016 – Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), světová jednička v oblasti ukládání a správy informací, ohlásila dokončení akvizice společnosti Recall Holdings Limited jako své především akciové transakce za přibližně 2 miliardy dolarů (USD). Díky této akvizici získává společnost Iron Mountain veškeré globální operace společnosti Recall, včetně všech zařízení, vozidel, zaměstnanců a majetku zákazníků, s výjimkou operací, které mají být odprodány v souladu s regulačními dohodami ve Spojených státech amerických, Kanadě a Austrálii; akvizice podniků Recall ve Velké Británii i nadále podléhá regulační kontrole. Společnost Iron Mountain navíc jmenovala ředitele Recall Neila Chatfielda a Wendy Murdockovou do své správní rady a zahrnula je mezi nominované členy rady pro volby v nadcházející výroční valné hromadě konané 17. června 2016.

Rostoucí regulace, neustávající bezpečnostní hrozby a potřeba přeměnit data na obchodní hodnoty zvýšily složitost i prioritu správy informací a aktiv. Od obchodních záznamů přes data k cennostem, jako je umění, rizika ještě nikdy nebyla vyšší pro organizace všech velikostí, aby zajistily ochranu svých nejkritičtějších aktiv a zároveň k sobě umožnily okamžitý přístup. Tyto organizace vyžadují partnera v místě jejich působení a správnou kombinací důvěry a bezpečnosti pro ochranu toho nejdůležitějšího. Zároveň potřebují odborné znalosti, produkty a služby, s jejichž pomocí vytěží z těchto aktiv co nejvíce. A také potřebují mít jistotu, že tak, jak jejich podnik roste a mění se, tak s nimi dokáže růst i jejich partner – a podporuje jejich růst bez geografických limitů a do nových průmyslových odvětví.

Toto je důležitý mezník pro Iron Mountain. Vítáme naše nové kolegy ze společnosti Recall, jakož i jejich zákazníky a akcionáře v naší společnosti,“ řekl William L. Meaney, prezident a CEO společnosti Iron Mountain. „Tato akvizice významně posiluje naši vizi sloužit jako důvěryhodní opatrovníci nejdůležitějších aktiv našich zákazníků, protože rozšiřuje naše služby a přítomnost na trhu a umožňuje nám lépe pomáhat s jejich potřebami pro ukládání a správu dat. Tato důvěra je základním kamenem našeho podnikání, ať už jde o zabezpečení strategické hodnoty informací a aktiv nebo nepřetržitý vývoj inovativních produktů a služeb, které poskytují zákazníkům lepší přístup, kontrolu a hodnotu těchto aktiv. Máme nyní skvělou pozici pro splnění našich strategických a finančních cílů, vycházejíc z kombinovaných schopností a odbornosti obou firem, abychom zajistili vyšší spokojenost zákazníků po celém světě.“

Více informací o akvizici Recall společností Iron Mountain naleznete na www.ironmountain.com/Iron-Mountain-Recall-Acquisition.aspx.

O společnosti Iron Mountain. Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) je globální lídr ve službách pro ukládání a správu dat. Iron Mountain má důvěru více než 220 000 organizací po celém světě a disponuje realitní sítí více než 80 milionů čtverečních stop ve více než 1350 lokalitách ve 45 zemích, kterou věnuje ochraně a zachování toho, co je pro její zákazníky nejdůležitější. Portfolio řešení společnosti Iron Mountain zahrnuje správu záznamů, správu dat, správu dokumentů, datová centra, uskladnění a logistiku uměleckých děl a zajišťování bezpečné skartace, což organizacím pomáhá snížit náklady na skladování, vyhovět předpisům, zotavit se z katastrofických událostí a lépe využívat svých informací. Společnost Iron Mountain byla založena v roce 1951 a dnes uskladňuje a chrání miliardy informačních aktiv, včetně kritických obchodních dokumentů, elektronických informací, lékařských dat a kulturních a historických artefaktů. Více informací najdete na webové stránce www.ironmountain.com.